Đăng ký khóa học

Phương Pháp Xử Lý Khách Hàng Từ Chối

Xử lý khách hàng từ chối

Bí quyết ra đơn thần tốc, bẻ gãy mọi lý do từ chối của khách hàng.

5,999,000 đ Đăng ký