Nội dung khóa học

Chương 1: 36 Tuyệt Chiêu Bán Hàng
 Tuyệt chiêu 1: Công thức thiết lập mục tiêu (10:49)
 Tuyệt chiêu 2: Sưu tầm sự từ chối (04:57)
 Tuyệt chiêu 3: Bán hàng là giúp đỡ khách hàng (05:36)
 Tuyệt chiêu 4: Hãy là một chuyên gia (05:43)
 Tuyệt chiêu 5: Hành động ngay (04:38)
 Tuyệt chiêu 6: Làm chủ cảm xúc (03:26)
 Tuyệt chiêu 7: Cuộc gọi cuối cùng (03:13)
 Tuyệt chiêu 8: Kiên trì với mục tiêu (02:15)
 Tuyệt chiêu 9: Đến với khách hàng bằng trái tim (03:30)
 Tuyệt chiêu 10: Hài hước và duyên dáng (02:30)
 Tuyệt chiêu 11: Hình ảnh phù hợp (02:33)
 Tuyệt chiêu 12
 Tuyệt chiêu 13: Trở thành khách hàng của khách hàng (01:47)
 Tuyệt chiêu 14: Các tử huyệt cảm xúc của khách hàng (07:29)
 Tuyệt chiêu 15: Hãy luôn chuẩn bị tài liệu (02:04)
 Tuyệt chiêu 16: Gọi tên khách hàng (01:42)
 Tuyệt chiêu 17: Khen ngợi đối thủ (02:42)
 Tuyệt chiêu 18: Nghệ thuật đặt câu hỏi (02:21)
 Tuyệt chiêu 19: Tìm điểm chung (02:31)
 Tuyệt chiêu 20: Câu chuyện làm quà (02:51)
 Tuyệt chiêu 21: Cảm ơn và ghi nhận (02:26)
 Tuyệt chiêu 22: Lỗi và sửa lỗi (03:40)
 Tuyệt chiêu 23: Khen ngợi khách hàng (03:11)
 Tuyệt chiêu 24: Điểm giới hạn (01:47)
 Tuyệt chiêu 25: Sự đã rồi (01:52)
 Tuyệt chiêu 26: Vấn đề - Giải pháp (02:55)
 Tuyệt chiêu 27: Tính năng – Lợi ích (02:40)
 Tuyệt chiêu 28: Lợi ích lâu dài (01:56)
 Tuyệt chiêu 29: Hình ảnh (04:51)
 Tuyệt chiêu 30: Kêu gọi hành động (02:08)
 Tuyệt chiêu 31: Tặng quà (02:46)
 Tuyệt chiêu 32: Combo
 Tuyệt chiêu 33: So sánh giá trị (02:34)
 Tuyệt chiêu 34: Loại trừ rủi ro (03:05)
 Tuyệt chiêu 35: Khác biệt của chúng ta (04:13)
 Tuyệt chiêu 36: Ưu đãi đặc biệt (01:58)
 Tuyệt chiêu 37: Đứng trên vai người khổng lồ (03:08)
 Tuyệt chiêu 38: Bán hàng bằng năng lượng (03:12)

Đăng ký khóa học

Thanh toán một lần

9,999,000 đ Đăng ký